Hendek Kesiti

Korige Boru Hendek Seçimi


Korige Boru Hendek Seçimi

ÜST TABAKA          : Sıkıştırılmamış toprak dolgu. (Yol Geçişleri hariç)

GÖMLEK TABAKA  : Sert cisimlerden arındırılmış , Sıkıştırılmış toprak dolgu.

YASTIK TABAKA   : Sıkıştırılmış Kum.

Hüst    : Boru üst kotu ile zemin arasındaki mesafe (mm)

 b         : Hendek genişliği (mm)
 Y          : Yastık tabakası yüksekliği (mm)
 DN      : Boru dış çapı (mm)

Hüst minimum 50 cm. olmalıdır.

Hendek Genişliği: Zemin özellikleri de göz önüne alınarak, montaj işlemi ve dolgu malzemesinin sıkıştırılması için gerekli olan büyüklükten fazla olmamalıdır. Korige boru için hendek genişlikleri:

D<200                    İçin            600 mm.
200< D < 600                  İçin       D+400 mm.
600< D < 1200                İçin       D+500 mm.         olmalıdır.

Hendek tabanı; tesviye edilerek, borunun tabana düzgünce oturacağı hale getirilmelidir. Hendek tabanı delici ve kesici cisimlerden arındırılmalı, gerekiyorsa taban, ince taneli malzeme, toprak veya kum ile doldurulup sıkıştırılmalıdır. Zemin özellikleri uygun hale getirildikten sonra, boru döşenmesi için 120° lik yataklama tavsiye edilir.Boru üstünü örtecek malzemenin 10 cm.lik kısmı kesici ve delici cisimlerden arındırılmalıdır.