Uygun Çap Seçimi

Korige Boru Uygun Çap Seçimi

Qg   : Geçmesi istenen Debi miktarı
Qd   : Dolu akışta geçen Debi miktarı
J     : Boru eğimi (m/m)
Vg   : Geçmesi istenen Akışkan hızı (m/s)
Vd   : Dolu akışta geçen Akışkan hızı (m/s)
h/Di : Doluluk Oranı (%)

Kanalizasyon Sistemlerinde Kullanılan Pürüzlülük Katsayıları :

Manning katsayısı : 0,009

Kutter katsayısı     : 0,11

Manning formul hesabı :

V = Akışkan hızı (m/s)

n = Manning katsayısı

R = Hidrolik yarıçap (m)

J = Hidrolik eğim (m/m)

Kutter formul hesabı :

V  : Akışkan hızı (m/s)

b  : Manning katsayısı

R  : Hidrolik yarıçap (m)

J  : Hidrolik eğim (m/m)